RĪGA

Simpozijs

Artdocfest/Rīga simpozijs ir dokumentālistu un dokumentālā kino teorētiķu radoša sanāksme ar mērķi radīt vietu, telpu un iespēju domai, zināšanu pārnesei un diskusijām par dokumentālā kino attīstības tendencēm. Reģiona konteksts, Laiktelpa, festivāla programmas filmas un vīzijas par iespējamām nākotnes perspektīvām ir nozīmīgas un tiek ņemtas vērā, veidojot simpozija saturu.

Simpozija darbs noritēs četru rīta sesiju laikā Starptautiskā dokumentālā kino festivāla Artdocfest/Riga ietvaros.

Trīs plašākai publikai slēgtas rīta sesijas pulcēs akreditētus kino industrijas pārstāvjus auglīgai diskusijai piemērotā nelielā pulkā. Dalībnieki tiks aicināti apspriest mākslu, domu, ideju, telpu, būtību, saturu un jaunus vai nevīstošus dokumentālā kino formātus.

Tiks rīkota arī viena atvērta sesija, kurā bez paplašināta profesionāļu loka, aicināti piedalīties arī studenti, pedagogi, žurnālisti, pētnieki un citi interesenti.

Katru gadu uz sipoziju tiks aicināta dokumentālajā kino un pasaules mērogā nozīmīga personība.

Simpozijas sesijas tiks neuzbāzīgā veidā filmētas un pārraidītas interneta un dažādās starptautiskās televīzijas platformās. Simpozija atklājumi un nozīmīgākās tēzes tiks komunicētas profesionāļu un nozarei nozīmīgu mediju vidē reģionā un aiz tā robežām. 

Simpozija programma ir tapšanas stadijā. Detalizētāka informācija sekos.

01.05.2020