"Artdocfest" seansi Krievijā notiks no 2021. gada 2. līdz 9. decembrim

Starptautiskais dokumentālo kino festivāls "Artdocfest" 2021. gadā Krievijā notiks no 2. līdz 9. decembrim.

Filmas jāiesniedz līdz 2021. gada 1. septembrim.

Filmu iesniegšanas vadlīnijas:

“Artdocfest” konkurss - filmas no visas pasaules. Atlases priekšroka tiek dota filmām, kuru veidotāji ir no bijušās PSRS vai kuru tēma ir par procesiem bijušā Austrumu bloka valstīs. Latvijā un Krievijā publiski demonstrētās filmas nav piemērotas konkursam “Artdocfest”. Publiska demonstrēšana nozīmē jebkuru filmas demonstrēšanu plašai publikai.

“ArtdocNet” konkurss - filmas no visas pasaules, kas filmētas krievu valodā, kā arī jebkurā pasaules valstī un kuras autori un/vai autortiesību īpašnieki ievietojuši internetā.

Ārpus konkursa programmās. Ārpus konkursa programmām tiek pieņemtas filmas, kas ražotas visā pasaulē.

Filmai jābūt pabeigtai ne agrāk kā 2020. gada septembrī.

30.07.2021