RĪGA

5. Starptautiskā dokumentālā kino festivāla ARTDOCFEST/RIGA nolikums

Pamatnoteikumi

 • Starptautiskais dokumentālo filmu festivāls ARTDOCFEST/RIGA ir profesionāls pasākums, kurā ietvaros tiek demonstrētas dokumentālās filmas no visas pasaules.
 • IDFF ARTDOCFEST/RIGA ir festivāla saīsinātais nosaukums.
 • Norises vieta – Rīga (Latvija).
 • Norises laiks – 1.-8.marts, 2025.gads.
 • IDFF ARTDOCFEST/RIGA programmu veido festivāla direkcijas iecelta Programmu direkcija.
 • IDFF ARTDOCFEST/RIGA norises un filmu demonstrēšanas kārtību nosaka festivāla direkcija.

Pieteikumu pieņemšana

 • Pieteikumi dalībai Baltic Focus konkursā un Artdocfest Open konkursos tiek pieņemti līdz 2024. gada 15. decembrim.

Mērķi un uzdevumi

 • Ņemot vērā reģiona vēsturiskās un ģeogrāfiskās īpatnības, IDFF ARTDOCFEST/RIGA izvirzītais uzdevums ir radīt Latvijas galvaspilsētā prestižu pasaules dokumentālā kino skati akcentējot Baltijas reģiona dokumentālo kino, kā arī Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu dokumentālo kino.
 • Citu valstu kino industrijas pārstāvju iepazīstināšana ar Baltijas reģiona dokumentālo kinematogrāfiju.
 • Latvijas un pasaules dokumentālistu savstarpējās kultūras apmaiņas un sadarbības attīstība.
 • Pasaules aktuālā dokumentālā autorkino izrādīšana Latvijā. 
 • Dokumentālā kino prestiža celšana un tā nozīmīguma apliecināšana sabiedrības dzīvē. Aktīva skatītāju uzmanības piesaistīšana dokumentālajam kino. 
 • Mūsdienu jauno dokumentālā kino tendenču, strāvojumu un vārdu meklēšana un popularizēšana.

Festivāla valodas

 • Festivāla valoda ir angļu. Filmas tiek demonstrētas oriģinālvalodā, un tām jābūt subtitriem angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā (atkarībā no oriģinālvalodas).
 • Festivāla pasākumiem, atkarībā no tikšanās formāta un auditorijas, tiek nodrošināts tulkojums latviešu un angļu valodā.
 • Profesionālo paneļdiskusiju un simpozija darba valoda ir angļu.

Festivāla programmas

Konkursa skate Baltic Focus

 • Šai konkursa skatei festivāls izskata pieteikumus filmām, kas tapušas Baltijas jūras reģiona valstīs (Latvija, Lietuva, Igaunija, Vācija, Polija, Krievija*, Zviedrija, Somija, Dānija) vai arī kopražojumā ar šīm valstīm.  
 • Obligāts nosacījums ir filmas Latvijas pirmizrādes statuss. Filmu atlasē priekšroka tiek dota darbiem ar Baltijas vai pasaules pirmizrādes statusu.
 • Tiek izskatīti pieteikumi filmām, kuru metrāža nepārsniedz 180 minūtes.

* Festivālā netiek pieņemtas Krievijas valdības vai ar to saistītu kompāniju finansētas filmas

Konkursa skate Artdocfest Open

 • Konkursa programma Artdocfest Open ir atvērta filmu pieteikumiem no visas pasaules, ar akcentu uz Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu dokumentālo kino un šajā  teritorijā noritošiem procesiem.
 • Obligāts nosacījums dalībai festivālā ir filmas Latvijas pirmizrādes statuss. Filmu atlasē priekšroka tiek dota darbiem ar pasaules pirmizrādes statusu un filmām, kas iepriekš nav izrādītas Baltijas valstīs.
 • Tiek izskatīti pieteikumi filmām, kuru metrāža nepārsniedz 180 minūtes.

Pēc festivāla programmu direkcijas oficiālā paziņojuma autortiesību īpašnieks nevar vienpusēji izņemt filmu no festivāla.

Balvas

Festivāla balvas tiek pasniegtas divu konkursa programmu dalībniekiem.

Programmā Baltic focus ir 3 (trīs) nominācijas:

 • Grand Prix HERZ labākajai filmai (naudas balva 1000 $)
 • Īpašā žūrijas balva
 • Labākā režija

Balva HERZ nosaukta latviešu dokumentālo filmu klasiķa Herca Franka vārdā. Balvas autors ir tēlnieks Aigars Zemītis.

Programmā Artdocfest Open ir 3 (trīs) nominācijas:

 • Grand Prix (naudas balva 2500 $)
 • Īpašā žūrijas balva (naudas balva 1000 $)
 • Labākā režija (naudas balva 1000 $)

Balvas "Kinoglaz Vertov" autors ir tēlnieks Vadims Kirillovs.

Papildus

 • Abu konkursa programmu žūrijām ir tiesības piešķirt filmām arī atzinības rakstus.
 • Festivāla direkcija ik gadu paziņo uzvarētājiem paredzēto balvu apmēru.
 • Festivāla direkcijai ir tiesības piešķirt filmām festivāla partneru un sabiedrisko organizāciju speciālbalvas.

Žūrijas

 • Festivāla direkcija filmu vērtēšanai izveido divas starptautiskas žūrijas – konkursa Baltic focus žūriju un konkursa Artdocfest Open žūriju. 
 • Katrā žūrijā ir trīs žūrijas locekļi.  
 • Festivāls sedz abu žūriju uzturēšanās izdevumus Rīgā, ieskaitot ceļa un ēdināšanas izmaksas.
 • Žūrijā netiek iekļautas personas, kas piedalījušās konkursa programmā izvēlēto filmu ražošanā vai komerciālajā izplatīšanā.

Ārpuskonkursa skate un pasākumi

 • Īpašos seansus nosaka un izziņo IDFF ARTDOCFEST/RIGA direkcija.
 • Pēc katra seansa paredzēta filmu apspriešana ar skatītājiem. 
 • Publiskas diskusijas par aktuālām tēmām, kas aizskartas festivālā izrādītajās filmās.
 • Meistarklases un cita veida uzstāšanās Rīgas mācību iestādēs un citās sabiedriskās vietās.
 • Dokumentālā kino simpozijs.

Filmu pieteikšanas kārtība un nosacījumi

 • Filmas Festivālam var pieteikt producējošās kompānijas, neatkarīgi producenti, izplatītāji vai citi autortiesību turētāji.
 • Konkursa programmās tiek pieņemtas dokumentālās un eksperimentālās filmas (ne spēlfilmas!) no jebkuras pasaules valsts, kuras ir pabeigtas ne ātrāk par iepriekšējā gada 1. jūniju. 
 • Piesakot filmas, tās jāiesniedz oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā.
 • Konkursa programmās drīkst piedalīties filmas, kas nav demonstrētas Latvijas teritorijā.
 • Ja konstatēta atbilstība festivāla nolikuma prasībām, programmu direkcija var uzaicināt vienu filmu piedalīties abās konkursa programmās.  
 • Festivāls neizskata pieteikumus filmām, kuras iespējams brīvi noskatīties tiešsaistē. (Šo filmu autori tiek aicināti pievērst uzmanību ArtdocNet programmai.)
 • Lai pieteiktu filmu festivālam, jāaizpilda tiešsaistes veidlapa un jānodrošina pieeja filmas video failam, kas ir straumējams, ar papildiespēju to lejupielādēt.
 • Piedalīšanās konkursa atlasē ir bez maksas.
 • Festivāls nemaksā par konkursu programmās iekļauto filmu izrādīšanas tiesībām.
 • Festivāls sāk izziņot savas programmas un tām atlasītās filmas no 1. decembra, bet noslēdz šo procesu ne vēlāk kā 15 dienas pirms festivāla atklāšanai. Dalībnieki tiek informēti par viņu pieteikto filmu iekļaušanu festivāla programmās līdz 15.februārim.
 • Galīgo lēmumu par filmas iekļaušanu IDFF ARTDOCFEST/RIGA konkursu programmās pieņem Programmu direkcija. Programmu direkcija neskaidro atteikuma iemeslus.

Dokumentācija un tehniskās prasības

IDFF ARTDOCFEST/RIGA programmām iekļautajām filmām līdz 15. janvārim jānodod festivālam sekojoši materiāli:

 • dialogu lapas oriģinālvalodā un angļu valodā (arī tad, ja ekrāna valoda ir angļu);
 • filmas digitālā kopija subtitrēšanas vajadzībām;
 • sinopse;
 • režisora biogrāfija un fotogrāfija;
 • filmas publicitātes attēli;
 • filmas reklāmas plakāts (ja tāds ir);
 • filmas treileris vai tīzeris (ja tāds ir);
 • citi publicitātes materiāli (ja tādi ir).

Festivālam ir tiesības izmantot programmās iekļauto filmu vizuālos materiālus un fragmentus (līdz 5 minūtēm, bet ne vairāk kā 10% apmērā no filmas metrāžas), lai informētu skatītājus un popularizētu Festivālu. Festivāla direkcija patur tiesības patstāvīgi izgatavot šo filmu treilerus.

Filmu kopijas

 • Konkursu un ārpuskonkursa programmās iekļauto filmu kopijām jānonāk Festivāla rīcībā līdz 15. janvārim.
 • Filmu izrādīšanas formāts Festivāla seansos ir DCP. Iespējami arī citi digitālie faili ar augstu izšķirtspēju un kvalitāti: mov. Apple Pro Res. Detalizētas tehniskās prasības tiks izsūtītas visiem atlasīto darbu pieteicējiem individuāli. 
 • Filmas izrādīšanas kopijai ir jābūt ar iededzinātiem subtitriem angļu valodā (ja ekrāna valoda nav angļu).
 • Filmas kopijas nogādāšana Festivālam ir iespējama, izmantojot Festivāla FTP serveri.
 • Filmas kopijas fizisku transportēšanu uz festivālu apmaksā filmas pieteicējs.
 • Izdevumus par filmas kopijas atgriešanu sedz festivāls. Filmu kopijas tiks nosūtītas tiesību turētājiem trīs nedēļu laikā pēc festivāla noslēguma.

Akreditācija un viesi

 • Festivāla konkursu programmās iekļauto filmu režisori tiek uzaicināti piedalīties festivālā. Festivāls sedz viņu ceļa izdevumus limita ietvaros, kā arī viesnīcas izdevumus par 3 naktīm.
 • Festivāls nodrošina konkursa programmās iekļauto filmu akreditētajiem pārstāvjiem ielūgumu vīzas saņemšanai ieceļošanai Latvijas Republikā.
 • Citus jautājumus, kas saistīti ar viesu uzaicināšanu, uzturēšanās ilgumu un nosacījumiem, kā arī Festivāla akreditācijas piešķiršanu, izlemj Festivāla direkcija.
 • Par ārpuskonkursa programmās iekļauto filmu veidotāju uzaicināšanas nosacījumiem lemj Festivāla direkcija.    
 • Festivāla akreditāciju skaits filmu pārstāvjiem:
  • konkursa programmā iekļautai filmai – līdz trim;
  • ārpuskonkursa programmā iekļautai filmai – viena.  

Skatītāji

 • IDFF ARTDOCFEST/RIGA ir plašai publikai atvērts festivāls. Festivāla skatītājs ir jebkura persona, kas uzrāda iegādātu ieejas biļeti vai Festivāla direkcijas piešķirtu ielūgumu. 

Cits

 • Piedalīšanās festivālā paredz piekrišanu visiem šī nolikuma nosacījumiem.
 • Festivāla direkcijai ir tiesības risināt jebkādus šajā nolikumā neietvertus jautājumus saskaņā ar starptautisku kinofestivālu vispārpieņemto praksi.
27.03.2024