RĪGA

Starptautiskā dokumentālā kino festivāla ARTDOCFEST/RIGA nolikums

 

2022. gadā pavasarī Latvijas galvaspilsētā notiks otrais Starptautiskais dokumentālā kino festivāls ARTDOCFEST/RIGA.

No 2014. līdz 2019. gadam festivāla “Artdocfest” konkursa programma tika izrādīta Starptautiskā kino festivāla ietvaros. Festivāla IDFF ARTDOCFEST/RIGA  rīkotājs ir biedrība “Artdoc Fest & Media”. Festivāla norisi atbalsta Rīgas dome. Festivāla partneri ir valsts institūcijas, starptautiski fondi un dažādu valstu mediji. 

Festivāls piedāvā divas konkursa programmas: “Baltijas fokuss” un “Artdocfest”.

Festivāla ietvaros notiks dokumentālistu simpozijs, kas analizēs nozīmīgākās dokumentālā kino tendences. Simpozija ietvaros notiks priekšlasījumi, slēgtas, publiskas, kā arī apaļā galda diskusijas. Katru gadu uz simpoziju tika aicināta kāda ievērojama - pasaules mēroga dokumentālā kino personība. 

Festivāla norises laikā paredzētas arī publiskas diskusijas. Festivāla viesi lasīs lekcijas pilsētas izglītības iestādēs un uzstāsies medijos. Festivāla uzdevums ir padarīt Rīgu par nozīmīgāko reģiona kinematogrāfiskās dzīves centru.

Festivāla prezidents Vitālijs Manskis.

Norises laiks 2022. gadā: pavasaris. 

Galvenie punkti:

●      Starptautiskais dokumentālā kino festivālā ARTDOCFEST/RIGA ir divas profesionālas konkursa programmas un ārpuskonkursa skate, kas ietver dokumentālās filmas no visas pasaules. Festivāla ikgadējā norises vieta ir Rīga (Latvija).

●      IDFF ARTDOCFEST/RIGA ir festivāla saīsinātais nosaukums.   

●      Norises laiks – novembra beigas un decembra sākums (ik gadu).

●      IDFF ARTDOCFEST/RIGA programmu veido festivāla direkcijas iecelta Programmu direkcija.

●      IDFF ARTDOCFEST/RIGA norises un filmu demonstrēšanas kārtību nosaka festivāla direkcija.

           Mērķi un uzdevumi:

●     Ievērojot reģiona vēsturiskās un ģeogrāfiskās īpatnības, IDFF ARTDOCFEST/RIGA izvirzītais uzdevums ir radīt Latvijas galvaspilsētā prestižu pasaules dokumentālā kino skati akcentējot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dokumentālo kino, kā arī bijušās PSRS un Austrumeiropas valstu dokumentālo kino.

●     Citu valstu kino industrijas pārstāvju iepazīstināšana ar Baltijas reģiona dokumentālo kinematogrāfiju.

●     Latvijas un pasaules dokumentālistu savstarpējās kultūras apmaiņas un sadarbības attīstība.

●     Latvijas un pasaules aktuālā dokumentālā autorkino prezentēšana. 

●     Dokumentālā kino prestiža celšana un tā nozīmīguma apliecināšana sabiedrības dzīvē. Aktīva skatītāju uzmanības piesaistīšana dokumentālajam kino. 

●     Mūsdienu jauno dokumentālā kino tendenču, strāvojumu un apzīmējumu meklēšana un popularizēšana.

Festivāla valodas:

-      Festivālā demonstrētajām filmām tiek nodrošināts tulkojums angļu, latviešu un krievu valodā.

-      Festivāla pasākumiem, atkarībā no tikšanās formāta un auditorijas, tiek nodrošināts tulkojums latviešu un angļu valodā.

-      Profesionālo paneļdiskusiju un simpozija darba valoda ir angļu.

Festivāla programma:

●     Konkursa skate “Baltijas fokuss”:

-      Šai konkursa skatei festivāls izskata pieteikumus filmām, kas tapušas Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā, vai arī kopražojumā ar šīm valstīm.

-      Obligāts nosacījums ir filmas Latvijas pirmizrādes statuss. Filmu atlasē priekšroka tiek dota darbiem ar Baltijas vai Pasaules pirmizrādes statusu. 

-      Festivāls neizvirza nosacījumus attiecībā uz filmu metrāžu un ekrāna valodām.

 

●     Konkursa skate “Artdocfest”:

-      Obligāts nosacījums dalībai festivālā ir filmas Latvijas pirmizrādes statuss. Filmu atlasē priekšroka tiek dota darbiem ar pasaules pirmizrādes statusu un filmām, kas iepriekš nav izrādītas Baltijā un bijušās PSRS valstīs.

-      Tiek izskatīti pieteikumi filmām, kuru metrāža nepārsniedz 180 minūtes.

-      Priekšroka tiek dota filmām, kuras veidojuši autori no bijušās PSRS valstīm vai filmām, kas veltītas bijušās sociālistiskās nometnes teritorijā noritošiem procesiem.

Balvas:

  • Žūrijas galvenā balva HERZ labākajai filmai konkursā “Baltijas fokuss”.

  • Žūrijas īpašā balva izraudzītai filmai konkursā “Baltijas fokuss”.

  • Žūrijas galvenā balva konkursā “Artdocfest”.

  • Žūrijas balva par labāko režiju filmai konkursā “Artdocfest”.

  • Žūrijas īpašā balva izraudzītai filmai konkursā “Artdocfest”.
    Abu konkursa programmu žūrijām ir tiesības piešķirt filmām arī atzinības rakstus.

  • Festivāla direkcija ik gadu paziņo uzvarētājiem paredzēto balvu apmēru.

  • Festivāla direkcijai ir tiesības piešķirt filmām festivāla partneru un sabiedrisko organizāciju speciālbalvas.

  • Žūrijas:

●      Festivāla direkcija filmu vērtēšanai izveido divas starptautiskas žūrijas – Konkursa “Baltijas fokuss” žūriju un konkursa “Artdocfest” žūriju. 

●      Katrā žūrijā ir trīs žūrijas locekļi.  

●      Festivāls sedz abu žūriju uzturēšanās izdevumus Rīgā, ieskaitot ceļa un ēdināšanas izmaksas.

●      Žūrijā netiek iekļautas personas, kas piedalījušās konkursa programmā izvēlēto filmu ražošanā vai komerciālajā izplatīšanā.

 

●     Ārpuskonkursa skate un pasākumi:

                    - Īpašos seansus nosaka un izziņo IDFF ARTDOCFEST/RIGA direkcija.

                    - Pēc katra seansa paredzēta filmu apspriešana ar skatītājiem. 

                   - Publiskas diskusijas par aktuālām tēmām, kas aizskartas festivālā izrādītajās filmās.

                    - Meistarklases un cita veida uzstāšanās Rīgas mācību iestādēs un citās sabiedriskās vietās.

                    - Dokumentālā kino industrijas simpozijs.

             Filmu pieteikšanas kārtība un nosacījumi:

             ●      Filmas Festivālam var pieteikt kino kompānijas, kino studijas, neatkarīgi producenti, izplatītāji vai citi autortiesību turētāji.

●      Konkursa programmās tiek pieņemtas dokumentālās un eksperimentālās filmas (ne spēlfilmas!) no jebkuras pasaules valsts. Pieteikto filmu ražošanas posmam jābūt noslēgtam ne agrāk par iepriekšējā gada 1. jūniju. 

●      Piesakot filmas, tās jāiesniedz oriģinālvalodā. Pieteicējiem vēlams nodrošināt filmu subtitrus angļu valodā jau atlases posmā.

●      Konkursa programmās drīkst piedalīties filmas, kas nav demonstrētas Latvijas teritorijā.

●      Ja konstatēta atbilstība festivāla nolikuma prasībām, programmu direkcija var uzaicināt vienu filmu piedalīties abās konkursa programmās.  

●      Festivāls neizskata pieteikumus filmām, kuras iespējams brīvi noskatīties tiešsaistē.

●      Lai pieteiktu filmu festivālam, jāaizpilda tiešsaistes veidlapa un jānodrošina pieeja filmas video failam, kas ir straumējams, ar papildiespēju to lejupielādēt.

●      Piedalīšanās konkursa atlasē ir bez maksas.

●      Festivāls nemaksā par konkursu programmās iekļauto filmu izrādīšanas tiesībām.

●      Festivāls sāk izziņot savas programmas un tām atlasītās filmas no 1. janvāra, bet noslēdz šo procesu ne vēlāk kā 7 dienas līdz festivāla Atklāšanai. Dalībnieki tiek informēti par viņu pieteikto filmu iekļaušanu festivāla programmās līdz 25. februārim (ik gadu).

●      Galīgo lēmumu par filmas iekļaušanu IDFF ARTDOCFEST/RIGA konkursu programmās pieņem Programmu direkcija. Programmu direkcija neskaidro atteikuma iemeslus.

 Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 15. janvāris (ieskaitot, ik gadu)

Dokumentācija un tehniskās prasības:

●      Līdz 25. februārim par katru kādā no IDFF ARTDOCFEST/RIGA programmām iekļauto filmu festivāla rīcībā jābūt sekojošiem materiāliem:

                - dialogu lapām oriģinālvalodā un angļu valodā (arī tad, ja ekrāna valoda ir angļu);

                    - filmas digitālajai kopijai subtitrēšanas vajadzībām;

                    - sinopsei;

                    - režisora biogrāfijai un fotogrāfijai;

                    - filmas publicitātes attēliem;

                    - filmas reklāmas plakātam (ja tāds ir);

                    - filmas treilerim vai tīzerim (ja tāds ir);

                    - citiem publicitātes materiāliem (ja tādi ir).

 

●      Festivālam ir tiesības izmantot programmās iekļauto filmu vizuālos materiālus un fragmentus (līdz 5 minūtēm, bet ne vairāk kā 10% apmērā no filmas metrāžas), lai informētu skatītājus un popularizētu Festivālu. Festivāla direkcija patur tiesības patstāvīgi izgatavot šo filmu treilerus.

Filmu kopijas:

●      Konkursu un ārpuskonkursa programmās iekļauto filmu kopijām jānonāk Festivāla rīcībā līdz 25. oktobrim (ik gadu).

 ●      Filmu izrādīšanas formāts Festivāla seansos ir DCP. Iespējami arī citi digitālie faili ar augstu izšķirtspēju un kvalitāti: mov. Apple Pro Res. Detalizētas tehniskās prasības tiks izsūtītas visiem atlasīto darbu pieteicējiem individuāli. 

●      Filmas izrādīšanas kopijai ir jābūt ar iededzinātiem subtitriem angļu valodā (ja ekrāna valoda nav angļu).

●      Filmas kopijas nogādāšana Festivālam ir iespējama, izmantojot arī Festivāla FTP serveri.

●      Filmas kopijas fizisku transportēšanu uz festivālu apmaksā filmas pieteicējs.

●      Izdevumus par filmas kopijas atgriešanu sedz festivāls. Filmu kopijas tiks nosūtītas tiesību turētājiem trīs nedēļu laikā pēc festivāla noslēguma.

Akreditācija un viesi:

●      Festivāla konkursu programmās iekļauto filmu režisori tiek uzaicināti viesoties festivālā. Festivāls sedz viņu ceļa izdevumus līdz EUR 200, kā arī viesnīcas izdevumus par trīs naktīm.

●      Festivāls nodrošina konkursa programmās iekļauto filmu akreditētajiem pārstāvjiem uzaicinājumu, lai varētu pieteikt vīzu ieceļošanai Latvijas Republikā. Citus jautājumus, kas saistīti ar viesu uzaicināšanu, uzturēšanās ilgumu un nosacījumiem, kā arī Festivāla akreditācijas piešķiršanu, izlemj Festivāla direkcija.

●      Par ārpuskonkursa programmās iekļauto filmu veidotāju uzaicināšanas nosacījumiem lemj Festivāla direkcija.    

●      Festivāla akreditāciju skaits filmu pārstāvjiem:

konkursa programmā iekļautai filmai – līdz trim;

ārpuskonkursa programmā iekļautai filmai – vienu.  

Skatītāji:

●      IDFF ARTDOCFEST/RIGA ir plašai publikai atvērts festivāls. Festivāla skatītājs ir jebkura persona, kas uzrāda iegādātu ieejas biļeti vai Festivāla direkcijas piešķirtu ielūgumu. 

Cits:

●      Piedalīšanās festivālā paredz piekrišanu visiem šī nolikuma nosacījumiem.

●      Festivāla direkcijai ir tiesības risināt jebkādus šajā nolikumā neietvertus jautājumus saskaņā ar starptautisku kinofestivālu vispārpieņemto praksi.

Kontakti:

Saziņa ar festivāla direkciju:

●      norises vieta: Rīga (Latvija)

●      pasta adrese: Stabu iela 19/2, Rīga, LV-1011

Biedrība “Artdoc Fest & Media”

●      tālruņa numurs: +371-27-27-47-45

●      Skype: Artdoc Fest

●      WhatsApp: +371-27-27-47-45

●      Telegram: artdocmediaoffice

●      e-mail: office@artdocfest.com

             ●      oficiālā interneta vietne: www.artdocfest.com

25.05.2020