Filmu pieteikšanas nosacījumi

Festivāla direkcija rīko vairākus festivālus un konkursus dažādās valstīs. Filmu pieteikumiem uz šiem dažādajiem pasākumiem izveidota vienota tiešsaistes anketa, kas attiecas gan uz IDFF ARTDOCFEST/RIGA programmām Artdocfest un Baltijas fokuss.

IDFF ARTDOCFEST/RIGA

“Artdocfest” – Filmas no visas pasaules. Priekšroka tiek dota filmām, kuras veidojuši autori no bijušās PSRS valstīm vai filmām, kas veltītas bijušās sociālistiskās nometnes teritorijā noritošiem procesiem. Konkursa “Artdocfest” atlasē netiek izskatīti filmu pieteikumi, ja tās publiski izrādītas Latvijā. Publiska izrādīšana ir jebkāda filmas izrādīšana, kas pieejama plašai auditorijai. 

Uz visām programmām var pieteikt darbus, kuru ražošanas posms noslēdzies ne agrāk kā 2020. gada jūlijā.

Ja piesakāt vairākas filmas, tiešsaistes veidlapa ir jāaizpilda par katru filmai atsevišķi.

Pieteikumā jābūt norādītai saitei uz interneta vietni, kur izvietota filma ar straumēšanas funkciju. Šajā vietnē jāatrodas tikai vienai filmai. Pieteikumi citādi iesniegtām filmām netiek izskatīti. Ja tiek norādīta saite uz Vimeo vai YouTube, jābūt nodrošinātai iespējai filmu lejuplādēt. Ja norādītā saite uz interneta vietni nedarbojas vai pieteikumā ietverta nepatiesa/kļūdaina informācija, festivāla direkcija patur tiesības šādu pieteikumu neizskatīt. 

Jūs varat pieteikt filmu tiešsaistē mūsu mājaslapā, aizpildot visas marķētās (*) ailes.

Pieteikuma anketas starptautiskā versija vēl aizvien ir attīstības stadijā, tāpēc ceram, ka pagaidām varat pieteikt filmu, izmantojot esošo anketu un noorientēties daudzo valodu versijās.

Filmu piesaka to veidotāji - producents, producējošā studija vai autori/privātpersonas, ja tie ir filmas tiesību turētāji.

"Baltijas Fokuss" konkursa programma: Aizpildītajai veidlapai un saitei uz filmu ir jābūt festivāla direkcijas rīcībā līdz 2022. gada 15. janvārim

"Artdocfest" konkursa programma: Aizpildītajai veidlapai un saitei uz filmu ir jābūt festivāla direkcijas rīcībā līdz 2021. gada 15. decembrim

UZMANĪBU! Lūdzam iepazīties ar tehniskajām prasībām programmās iekļauto filmu kopiju iesniegšanai.