Programmā iekļautās filmas dokumentē strauji mainījušos pasauli. To autori dzīvo abās frontes līnijas pusēs, un tādējādi sniedzam iespēju uzklausīt arī cilvēkus kuri, apzinādamies riskus, sūta mums kino vēstījumus no Krievijas un Baltkrievijas. Abas minētās valstis ir sadragājuši diktatori, kas karo gan pret pasauli, gan pret savu zemju iedzīvotājiem. Tas, ka esam apvienojuši vienā programmā tik plaša spektra balsis un daudzpusīgu pašlaik notiekošā atainojumu, spēcina mūs šajos traģiskajos vēstures brīžos. Atlasē ietverti 17 neatkarīgu autoru darbi.